Wednesday, April 7, 2010

Ke Mana Perginya Falsafah yang Ingin Dibawa...

Posted by Hamizan Hamzah on 7.4.10

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara"

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Melihatkan apa yang berlaku pada hari ini,
Mengenangkan apa yang berlaku pada hari semalam,
&
Memikirkan apa yang akan terjadi pada masa hadapan,
SeBenarnYa...
Ke Mana Hilangnya Falsafah yang Ingin Kita bawa?
0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin

Search Site